فروش مواد اولیه

فروش مواد اولیه :

این سازمان در راستای گسترش کیفی مواد اولیه در صنعت چاپ های صنعتی آماده ارائه اجناس زیر با کیفیت قابل رقابت میباشد :

– فیلم پلی کربنات :

فروش انواع فیلمهای پلی کربنات در ضخامتهای ۱۲۵- ۱۷۵- ۲۵۰ ۵۰۰ میکرون

در صورت نیاز, امکان برش بصورت شیت در سایزهای مورد درخواست نیز وجود دارد.

فیلم پلی استر :

فروش انواع فیلمهای پلی استر در ضخامتهای ۱۵۰- ۲۰۰ میکرون

در صورت نیاز, امکان برش بصورت شیت در سایزهای مورد درخواست نیز وجود دارد.

مرکب چاپ :

تهیه و فروش انواع مرکب چاپ سیلک اروپائی بصورت کلی و یا جزئی و همچنین ساخت رنگهای ترکیبی .

با توجه به سابقه این سازمان در مونتاژ بردهای الکترونیکی (البته در سالهای گذشته) اقلام زیر نیز قابل ارائه میباشد:

تولید و فروش :

شمش قلع ۶۳%

حوضچه لحیم کاری

حوضچه سر سیم

فلاسک لحیم کاری