چاپ برچسب

چاپ برچسب :

چاپ انواع  برچسبهای کاغذی ، PVC ، امنیتی ، شبرنگ و . .. به روش چاپ سیلک و یا دیجیتال امکان پذیر میباشد . توضیح اینکه در روش چاپ دیجیتال علاوه بر عدم محدودیت در تعداد رنگ , اطلاعات متغیر را نیز میتوان درج نمود .

این برچسبها با توجه به نوع درخواست تهیه شده و چاپ با استفاده از رنگهای بسیار مرغوب اروپایی با کیفیت قابل رقابت انجام میپذیرد.

جهت حفظ و نگهداری بیشتر از طرح چاپ شده بر روی برچسبها ، امکان لمینیت کردن سلفون نیز وجود دارد