برش لیزر

برش لیزر :

– ارائه خدمات برش لیزرقطعات پلکسی گلاس ویا جنسهای مشابه تا ضخامت ۱۵ میل در ابعاد مختلف

– برش لیزر فیلمهای پلی کربنات ، پلی استر , انواع برچسب و چسبهای دو طرفه