برش دایکات

برش دایکات :

برش انواع فیلم های پلی کربنات ، پلی استر ، انواع برچسب ، بریشمان ، سیلیکون و فوم با ضخامت کمتر از ۲ سانتیمتر امکان قالبسازی و برش توسط دستگاه دایکات را دارا می باشند

برش کلیه قطعات آماده و نیمه آماده در فرایند تولید میسر میگردد

ایجاد (خط تا ) برای سفارشاتی که نیازمند تا شدن هستند نیز وجود دارد