به صنایع همگام خوش آمدید

صـنایع هـمگام از سـال 1371 بـا کـسب پـروانه بـهره برداری از وزارت صنایع فعالیت خود را در زمینه مونتاژ بردهای الکترونیکی آغاز نمود و از سال 1373 با چاپ سیلک اسکرین بر روی قطعات و پانل های فلزی در کنار مونتاژ فعالیت جدیدی را نیز آغاز نمود. بـا گـذشت زمـان عـلاوه بـر چاپ قطعات فلزی و پلاستیکی چاپ بر روی فیلم های پلی کربنات و چاپ عکس برگردان گل چـینی را نیز آغاز نمودیم و تمرکز ما از سال 1380 ( با محدودیت در اجرای مونتاژ بردهای الکترونیکی ) بیشتر بر چاپ سیلک صنعتی قرار گرفت. در طـی سـالهای بـعد با توجه به نیاز بازار و درخواست جمع زیادی از مشتریان ساخت صفحه کلیدهای مسطح ( ممبرین سـوئیچ ) را پـس از تـحقیق و بـررسی های کـارشناسانه به مجعوع فعالیتهای خود اضافه نمودیم .از آنجائیکه استفاده از مواد اولیه مرغوب بسیار حائز اهمیت میباشد ضمن مطالعه بر روی تامین کنندگان متفاوت همیشه سعی شده از بهترین شرکتهای تولید کننده بـصورت مستقیم مواد اولیه را تهیه نمائیم تا ضمن یکنواختی در خدمات قابل ارائه از کیفیت مطلوب نیز برخوردار باشیم. این شرکت بـا تـوجه بـه نـیاز به بـهبود سیستم مدیریت کیفیت اقدام به آموزش و تغییر روش های سنتی جاری در سازمان گـردید و پـس از سـعی و تـلاش کـارکنان در سـال 1388 بـعنوان اولـین شـرکت فـعال در زمـینه سـاخت صـفحه کـلیدهای مسطح ( ممبرین سوئیچ ) وچاپ سیلک صنعتی مـوفق به کسب گواهینامه ISO 9001 : 2008 شد. امـید اسـت بـا تـلاش و پـشتکار کارکنان متخصص و متعهد سازمان بیش از پیش نسبت به ارائه خدمات و کمک به رشد و ارتقا کیفی صنایع کشورمان کوشا باشیم .

مشتریان ما


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/hamgamin/domains/hamgam-ind.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/hamgamin/domains/hamgam-ind.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350